Tjänster

 • ORGANISATIONSUTVECKLING
 • COACHING FOR EXCELLENCE
 • GRUPPUTVECKLING
 • CHEF ATT HYRA

Organisationsutveckling

Gör det komplexa enkelt!

Jag har över 20 år erfarenhet av kvalificerat arbete med organisationsutveckling, inom kommuner, landsting, i mindre och större företag. Detta kommer er som kund tillgodo genom att jag inte låser mig vid en specifik metod, ett tillvägagångssätt. Företagets metodportfölj är omfattande och vi använder den metod som vi tror passar varje enskilt uppdrag oavsett trender eller kostnad. Behövs ett omfattande arbetet berättar jag vad jag ser, går uppdraget att lösa med enkla metoder då rekommenderar jag den. Fokus är att hitta den metod som jag bedömer ger störst värde hos dig som kund.

Vanliga uppdrag :

 • arbetsmiljökartläggningar enligt AFS 2015;4
 • konflikthantering/medling
 • organisationsöversyn
 • ledningsgruppsutveckling

För större uppdrag arbetar vi i nätverk med andra kvalificerade konsulter, med specialiteter från Lean, till strukturell utveckling.

Coaching for Excellence

Vill du verkligen träna ditt ledarskap skall du inte gå på kurs. Du skall skaffa en bra coach. På Wolde arbetar jag med att genomföra individuella ledarutvecklingsprogram för ledare på alla nivåer i en organisation.

I våra utvecklingsprogram arbetar vi parallellt med personlig och yrkesmässig utveckling. Vi använder – när så är befogat – en av marknadens bästa ledarskapstester Leadership Effectiveness Analysis (LEA) läs mera HÄR ,. Metodmässigt använder jag psykologiska utvecklingsverktyg från psykosyntes och coachar i enlighet med ICF;s riktlinjer.

Ett möjligt resultat av coachingen kan vara att leda till nominering och finalplats i ”Årets Chef”, såsom för Afram Chamoun, vd för Familjehem i fokus. Jag kan inte garantera att alla kommer till final eller vinner, men jag vet att mina tankar bevisligen bär långt.

Grupputveckling

Tillsammans är vi klokare

Wolde utveckling har lång erfarenhet av arbete med grupputveckling av olika slag. Utgångspunkten här är ett
systemiskt tänkande, där alla delar i en organisation påverkar varandra i växelverkan.

Några vanliga uppdrag ser ut så här:

 • utbildningar och föreläsningar
 • ledningsgruppsutveckling
 • chefscoaching i grupp

Jag tycker om att tänka utanför ramen på ett positivt sätt, att använda enkla och eleganta metoder för att gemensamt nå vårt mål.

Chef att hyra

Genom åren har jag arbetat upp ett litet men naggande gott nätverk av erfarna chefer som erbjuder sina tjänster som ”chef att hyra”. Nyckelordet här är kvalitet, jag arbetar bara med människor som har en gedigen hantverksmässig erfarenhet, det är min fasta övertygelse att mina kunder inte skall betala för våra konsulters upplärning.

Vill ni ha ytterligare information är ni välkomna att ta en kontakt!

Dela gärna!