Organisationsutveckling

Gör det komplexa enkelt!

Jag har över 20 år erfarenhet av kvalificerat arbete med organisationsutveckling, inom kommuner, landsting, i mindre och större företag. Detta kommer er som kund tillgodo genom att jag inte låser mig vid en specifik metod, ett tillvägagångssätt. Företagets metodportfölj är omfattande och vi använder den metod som vi tror passar varje enskilt uppdrag oavsett trender eller kostnad. Behövs ett omfattande arbetet berättar jag vad jag ser, går uppdraget att lösa med enkla metoder då rekommenderar jag den. Fokus är att hitta den metod som jag bedömer ger störst värde hos dig som kund.

Vanliga uppdrag :

  • arbetsmiljökartläggningar enligt AFS 2015;4
  • konflikthantering/medling
  • organisationsöversyn
  • ledningsgruppsutveckling

För större uppdrag arbetar vi i nätverk med andra kvalificerade konsulter, med specialiteter från Lean, till strukturell utveckling.