Grupputveckling

Tillsammans är vi klokare

Wolde utveckling har lång erfarenhet av arbete med grupputveckling av olika slag. Utgångspunkten här är ett
systemiskt tänkande, där alla delar i en organisation påverkar varandra i växelverkan.

Några vanliga uppdrag ser ut så här:

  • utbildningar och föreläsningar
  • ledningsgruppsutveckling
  • chefscoaching i grupp

Jag tycker om att tänka utanför ramen på ett positivt sätt, att använda enkla och eleganta metoder för att gemensamt nå vårt mål.