Chef att hyra

Chef att hyra

Genom åren har jag arbetat upp ett litet men naggande gott nätverk av erfarna chefer som erbjuder sina tjänster som ”chef att hyra”. Nyckelordet här är kvalitet, jag arbetar bara med människor som har en gedigen hantverksmässig erfarenhet, det är min fasta övertygelse att mina kunder inte skall betala för våra konsulters upplärning.

Vill ni ha ytterligare information är ni välkomna att ta en kontakt!